پایان نامه بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران | بلاگ

پایان نامه بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات  پیش بینی مدیریت

استاد راهنما

دکتر غلامرضا محفوظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1 – 1 مقدمه. 3

2 – 1 پیشینه و تاریخچه مطالعاتی داخلی و خارجی.. 6

2-2-1 پیشینه ی خارجی.. 7

3- 1 بیان مسئله. 7

4 – 1 تعریف موضوع. 7

5 – 1 فرضیه پژوهش…. 8

6 – 1 اهداف و علت انتخاب موضوع. 10

7 – 1 اهداف علمی.. 10

8 – 1 اهداف کاربردی.. 11

9 – 1 اهمیت پژوهش…. 12

10 – 1 قلمرو پژوهش…. 12

11- 1 روش تحقیق.. 12

12- 1 تعریف کلید واژه ها و عبارات… 14

1- 12- 1 پیش بینی های مدیریت: 14

2-12-1 خطای پیش بینی در رابطه با نرخ تغییرات هزینه: 14

13-1 ساختار پایان نامه. 15

14-1 خلاصه فصل.. 15

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1 – 2 مقدمه. 17

5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات… 23

6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات… 24

7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص…. 25

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. 26

9-2 تعریف تصمیم گیری.. 28

10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید. 29

11-2 پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت… 29

12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده 31

1-12-2 ساختار سرمایه. 33

2-12-2 رابطه طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران. 33

3-12-2 نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت… 34

13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن. 34

14-2 خلاصه فصل.. 37

فصل سوم: روش تحقیق

1 – 3 مقدمه. 39

2- 3 روش پژوهش…. 39

3 – 3 تنظیم فرضیه ی پژوهش…. 40

4 – 3 جامعه آماری و نحوه ی انتخاب نمونه. 40

5 – 3 نحوه ی بررسی فرضیه پژوهش…. 43

6 – 3 چگونگی شکل گیری روابط محاسبه ی بتا های مورد استفاده در پژوهش…. 45

7- 3 روش و ابزار های جمع آوری اطلاعات… 47

8 – 3 خلاصه فصل.. 47

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 50

2-4 روش تجزیه وتحلیل داده ها 50

3-4 آمار توصیفی: 50

1-3-4 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 51

4-4 آمار استنباطی.. 53

1-4-4 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) 53

2-4-4 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون – آزمون چاو. 54

3-4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1- 5 مقدمه. 62

2- 5 نتایج آزمون فرضیه. 62

3- 5 نتیجه گیری.. 63

4 – 5 پیشنهاد ها 63

1- 4 -5 پیشنهاد های مبتنی بر نتایج پژوهش: 63

2 – 4 -5 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی: 64

5- 5 خلاصه فصل.. 64

منابع و ماخذ. 65

پیوست ها 68

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال، پاسخ داده شود که آیا ظهور آثار چسبندگی در زمان کاهشی شدن فروش، می تواند باعث ایجاد خطا و شکاف بیشتر، در پیش بینی مدیران از نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، با نرخ تغییرات واقعی ارائه شده در گزارشات پیش بینی مدیریت، شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش نمونه ای به حجم 400 مشاهده (سال- شرکت)، از 201 شرکت، طی سالهای 1387تا سال منتهی به 1391 هجری شمسی، جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه پژوهش، مبنی بر اینکه مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند، از بتاهای مدل کنجی یاسوکاتا 2013 استفاده نمودیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی، مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، مدیران در پیش بینی نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، که در گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه می کنند؛ دچار خطای بیشتری نسبت به زمان افزایشی بودن فروش، می شوند.محقق نیز با توجه به نتیجه حاصل، پیشنهاد میکند که در زمان استفاده از گزارشات پیش بینی مدیریت، همواره میزان خطای تعیین شده در پژوهش، مد نظر قرار گیرد تا از انحراف در نتایج پیش بینی هزینه های شرکت تا حد امکان کاسته شود.

واژه های کلیدی: پیش بینی های مدیریت، پیش بینی های بهای عوامل تـولید، رفتـارهزینه، چسـبندگی هزینه،هزیـنه های چسبنده

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها...
ما را در سایت دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها دنبال می کنید

نویسنده : admin بازدید : 43 تاريخ : شنبه 5 تير 1395 ساعت: 16:13